Company Overview

About GE

GE (NYSE: GE) imagines things others don’t, builds things others can’t and delivers outcomes that make the world work better. GE brings together the physical and digital worlds in ways no other company can. In its labs and factories and on the ground with customers, GE is inventing the next industrial era to move, power, build and cure the world. www.ge.com

Về GE

GE (NYSE: GE) hình dung và xây dựng những điều chưa từng hiện hữu và đem lại những thành tựu giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. GE kết hợp thế giới vật chất và thành tựu kỹ thuật số theo cách không một công ty nào khác có thể thực hiện được. Với những nỗ lực không ngừng trong phòng thí nghiệm, tại nhà máy và sát cánh bên cạnh khách hàng, GE đang dần tạo dựng một kỷ nguyên công nghiệp mới để xây dựng, củng cố, thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của thế giới. Để biết thêm thông tin, truy cập website của công ty tại www.ge.com.

About GE in Vietnam

In 1993, GE was one of the first American companies established in Vietnam before the US Embargo was lifted. As a rapidly developing country, Vietnam has broad needs in Aviation, Energy and Healthcare that are critical for its sustainable, environmentally-conscious growth. GE provides Vietnam a unique company-to-country approach, helping the country become a stronger global presence. For more information, please visit www.ge.com/vn

Về GE tại Việt Nam

GE là một trong những công ty Hoa Kỳ đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, ngay cả trước khi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ được dỡ bỏ. Là một quốc gia đang trên đà phát triển nhanh chóng, Việt Nam chú trọng phát triển các lĩnh vực trọng điểm như Hàng không, Năng lượng và Y tế nhằm hỗ trợ cho sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế, đồng thời tối thiểu hoá các tác động tiêu cực tới môi trường. Với chiến lược chuyên biệt tại Việt Nam mang tên “Từ công ty tới quốc gia”, GE góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Để biết thêm thông tin, truy cập website của công ty tại www.ge.com/vn  

GE

Ho Chi Minh VIETNAM

Our Latest Jobs

 • Location :

  (VIETNAM) and various

  Job Reference :

  14521

  Functional Area/Experience :

  Engineering / Fresh Graduate

  Share :

 • Location :

  (VIETNAM) and Hai Phong

  Job Reference :

  14520

  Functional Area/Experience :

  Health and Life Sciences / Fresh Graduate

  Share :